Wegwijzer naar gegevensbronnen over COVID-19

coronavirus Op deze website vindt u een overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan het coronavirus en het bijbehorende ziektebeeld COVID-19. Van elke bron is een beschrijving opgenomen, en waar van toepassing een verwijzing naar de dataset(s). Het RIVM heeft dit overzicht in opdracht van VWS gemaakt in het kader van de informatievoorziening rondom COVID-19. De website wordt regelmatig geactualiseerd.
Heeft u bronnen of datasets die een goede aanvulling zijn op dit overzicht? Dan horen we graag van u. We zijn te bereiken via databronnencovid19@rivm.nl. Meer informatie over het coronavirus vindt u op www.rivm.nl.

Voor aanvullende (medisch)onderzoek en infrastructuur initiatieven, gerelateerd aan COVID-19, verwijzen wij u ook graag door naar health-ri.nl.

Zoekcriteria
Naam Afkorting Beheerder gegevensbron
A real-time dashboard of clinical trials for COVID-19 covid-trials Cyrus Mehta, Edward Mills, Kristian Thorlund
Actuele cijfers en trends covid19 in Nederland en wereldwijd Joshua Kuijvenhoven (Cegeka)
Actuele Covid-19 cijfers per gemeente, provincie, land en continent ValueCare
Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's - NL COVID-19 Hub NL COVID-19 Hub Esri Nederland
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
AlleCijfers.nl AlleCijfers.nl
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
CBS Cijfers Coronacrisis Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Corona in Kaart CiK Geodienst, Rijksuniversiteit Groningen
Corona in Nederland LCCN LekkerCryptisch
Corona Locator Nederland CLN BD Dataplan
Coronavirus charts MacKuba Kuba Suder
Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Clinical Dataset for Artificial Intelligence Amsterdam UMC, Maastricht UMC
Coronavirus Disease Situation Dashboard Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
COVID 19 Data Coalitie (verwacht) CDC19 Medworq
Covid Smart Graph Quant Base
COVID Spreading Rates TULP interactive
COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking COVID-19 VB Academische werkplaats Sterker op eigen benen
COVID-19 Community Mobility Reports Google
COVID-19 Coronavirus data EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Coronavirus overview ECDC EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 The Allen Institute for AI
COVID-19 Projections The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
COVID-19 terminologie Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
Covid-Analytics Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Google, lcps.nu, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Database Academisch Huisartsennetwerk AMC AHA database Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Database of publications on coronavirus disease (COVID-19) Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Datawetenschappers TU/e voorspellen groei coronabesmettingen per land TU Eindhoven
DBC Informatie Systeem DIS Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
De coronamonitor op platform ArbeidsmarktInZicht.nl Etil research group (Etil B.V.)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS Vektis C.V.
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
European Data Portal COVID-19 European Data Portal
Farmacie Informatiesysteem FIS Vektis C.V.
Genomic epidemiology of novel coronavirus Nextstrain
Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Gezondheid per wijk en buurt Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Health Study Caribisch Nederland 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg Vektis C.V.
Julius Huisartsen Netwerk JHN Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Landelijk coördinatiepunt coronapatiënten Erasmus MC
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ DHD (Dutch Hospital Data)
Leefbaarometer Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Mobility Trends Reports Apple
Monitoring van de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
OpenInfo.nl OpenInfo.nl
Our World in Data - COVID-19 - Statistics and Research Our World in Data Our World in Data
Overview Coronavirus disease (COVID-19) EU: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Radboud Universitair Medisch Centrum Family Medicine Network FaMe-net Stichting FaMe-net, bestaande uit de registrerende huisartsen
Rcovid-19 Egbert van der Haring
Sociale Impact van Fysieke Afstand onder Kwetsbare Populaties tijdens COVID-19 So-Iso Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
The large-scale, real-time, longitudinal tele-monitoring of COVID-19 symptoms study DOC-COV LUSCII, OLVG
Utrecht University - CoronaWatchNL CoronaWatchNL CoronaWatchNL, Universiteit van Utrecht (UU)
Virus Outbreak Data Network VODAN GO FAIR
Vraag Aanbod Analyse Monitor huisartsenzorg VAAM Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF), Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Waar staat je gemeente Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Worldometer worldometers.info
Ziekenhuizenbedchecker.nl (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen, Ziekenhuisbedchecken.nl
zorg-capaciteit.nl Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) , Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)