Database Academisch Huisartsennetwerk AMC

Algemeen

Naam
Database Academisch Huisartsennetwerk AMC
Afkorting
AHA database
Beschrijving

De gegevensbron bevat gepseusdonimiseerde HIS data uit zo'n 50 huisartsenpraktijken/-gezondheidscentra. Het betreft de gegevens van 500.000 patienten, waarvan ongeveer 260.000 actieve patienten.

Via de coderingen en registraties kan er inzicht geboden worde in angst voor, verdenking op en gediagnosticeerde COVID-19 infectie. Daarnaast biedt de bron inzicht in co-morbiditeit, geleverde en niet geleverde zorg t.o.v. andere periodes vóór en na de Corona uitbraak. we hebben informatie over gerelateerde ICopnames, en via de meldknop Zorgdomein informatie over COVID verdenking en diagnoses en overlijden van patienten in de eerste lijn (verzorgings-/verpleeghuizen).

Gebruiksdoel

Wetenschappelijk onderzoek en genereren spiegelinformatie

Operationeel
Ja
Beheerder gegevensbron
Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Actualisatiedatum
01-07-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Databank of dataset
  • Huisartsennetwerk
  • Kwaliteitsregistratie
  • Meting indicator
Geografische dekking
Noord-Holland, Flevoland
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee