Gezondheid per wijk en buurt

Algemeen

Naam
Gezondheid per wijk en buurt
Beschrijving

Presentatie van kaarten en cijfers over gezondheid gerelateerde thema's op wijk- en buurtniveau.

Deze data zou o.a. gebruikt kunnen worden om risicogroepen te identificeren m.b.t. COVID-19. Ook zou data gebruikt kunnen worden om verspreiding van het virus gedetailleerder in kaart te brengen (tot op buurt niveau).

Gebruiksdoel

Informatief

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Contact via het contactformulier van VZinfo

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
27-03-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • GGD'en
Belangrijkste financier(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Biologische factoren
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sociaaleconomische factoren
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Benchmark gezondheidsinformatie
 • Gezondheidsinformatie op buurtniveau
 • Gezondheidsinformatie op wijkniveau
Geografische dekking
Nederland; provincies; regio's; gemeenten; wijken; buurten
Eenheden in de gegevens

Patiënten, mantelzorgers en burgers/consumenten.

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Gezondheid per buurt, wijk en gemeente

Contactgegevens publiek

Contact via het contactformulier van VZinfo

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)