Health Study Caribisch Nederland 2017

Algemeen

Naam
Health Study Caribisch Nederland 2017
Beschrijving

Health Study Caribisch Nederland is uitgevoerd in 2017. Het is een zeer uitgebreid gezondheidsonderzoek waarin naast een vragenlijst ook lichaamsmateriaal is afgenomen en andere metingen zijn gedaan. De dataset bevat allerlei (geschatte) bevolkingspercentages over zorggebruik, ziekteverdeling, sanitaire voorzieningen, sociale contacten, meningen over vaccinaties, medicijngebruik, drugsgebruik en leefstijl over de caribische bevolking van 2017. Alle tabellen zijn uitgesplitst naar eiland, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en moeite met rondkomen van het huishoudinkomen.

Schatting van verdeling risicogroepen en inschatting draagvlak vaccinatiebeleid.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

info@cbs.nl

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • De lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
03-04-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • De lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Gekoppelde categorieën
 • Bevolking - overig
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sociaaleconomische factoren
Gekoppelde trefwoorden
 • Geluksgevoel, sociaal contact
 • Medicijngebruik
 • Mening vaccinaties
 • Ziekteverdeling
 • Zorggebruik
Geografische dekking
Caribisch Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview daarnaast is ook lichaamsmateriaal is afgenomen en andere metingen zijn gedaan
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Nee
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Leefstijl, gezondheid, zorggebruik Caribisch Nederland

Contactgegevens publiek

info@cbs.nl