Julius Huisartsen Netwerk

Algemeen

Naam
Julius Huisartsen Netwerk
Afkorting
JHN
Beschrijving

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) betreft een intensieve samenwerking tussen het Julius Centrum en ongeveer zeventig huisartsenpraktijken verbonden aan het JHN. Het aantal aangesloten huisartsen is circa 200 wat neerkomt op een gezamenlijk patiëntenbestand van circa 450.000 patiënten. De praktijken zijn verspreid over de provincie Utrecht met als kerngebied de praktijken in de stad Utrecht. De populatie is daarmee representatief voor de huisartsenzorg in Midden Nederland.
JHN is een epidemiologische databron, waarin alle belangrijke gegevens uit het HuisartsInformatieSysteem (HIS) van aangesloten huisartspraktijken zijn verzameld. De registratie omvat de standaard gecodeerde diagnosen (ICPC-codering) en voorschriften (ATC-codering). Daarnaast omvat de registratie klinische gegevens van diagnostisch onderzoek en het medisch journaal van alle patiëntcontacten (SOEP-gegevens).
HIS-gegevens worden per kwartaal geautomatiseerd en gepseudonimiseerd aangeleverd, waarbij een Third Trusted Party (TTP) intermediair is tussen de huisartsenpraktijken en het JHN. Via de TTP kunnen de gepseudonimiseerde gegevens gekoppeld worden aan andere databases waarin beschikbare ziekte-, behandel- en sterfteregistraties zijn opgenomen. Zo zijn de data van het JHN projectmatig bijvoorbeeld gekoppeld aan de drie Utrechtse ziekenhuizen, regionale diagnostische centra (Saltro), Vektiz en de gemeente Utrecht.
Wat betreft koppelingen aan andere databases, werkt het JHN sinds 2017 tevens nauw samen met huisartsennetwerken van andere afdelingen huisartsengeneeskunde in Nederland in het kader van het Intercity-project. Hieraan nemen Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC deel, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Maastricht UMC (MUMC) deel.

Gebruiksdoel

De gegevens van het JHN worden primair geregistreerd voor de patiëntenzorg van de huisartsen. Aan de kwaliteit van de registratie wordt met de participerende huisartsen aandacht geschonken. De huisartsen stellen de gepseudonimiseerde gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar determinanten van ziekte en gezondheid, onderwijsdoeleinden, beleidsondersteuning en kwaliteitsmanagement in de huisartsenzorg en public health. Het onderzoek met JHN-gegevens dient bij voorkeur uit te monden in een publicatie in erkende (internationale) wetenschappelijke tijdschriften.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Julius Huisartsen Netwerk
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Website: Julius Huisartsen Netwerk

 

Beheerder gegevensbron
 • Julius Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Eigenaar gegevensbron
 • Julius Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Actualisatiedatum
26-05-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Julius Centrum
Belangrijkste financier(s)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Julius Centrum
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Diagnosen: ICPC codes, episoden (ICPC codes), contactdatum
 • Farmacie: ATC-code, aantal DDD, voorschrijfdatum, etc
 • Huisarts: praktijkomvang
 • Journaaltekst van het medisch dossier
 • Klinische gegevens, zoals bloeddruk, laboratoriumwaarden en diagnostische onderzoeken uitgevoerd door de huisarts
 • Patiënten: leeftijd, geslacht, postcode, inschrijvingsduur, etc.
Geografische dekking
Provincie Utrecht
Eenheden in de gegevens

c.a 450.000 patiënten, patiëntcontacten, zorgverleners en praktijken.

Methode van gegevensverzameling
Alle belangrijke gegevens uit het HuisartsInformatieSysteem (HIS) van aangesloten huisartspraktijken worden verzameld. De registratie omvat de standaard gecodeerde diagnosen (ICPC-codering) en voorschriften (ATC-codering). Daarnaast omvat de registratie klinische gegevens van diagnostisch onderzoek en het medisch journaal van alle patiëntcontacten (SOEP-gegevens).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Specialisme
Huisartsgeneeskunde
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken (circa 75 huisartsenpraktijken)

Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
0

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Julius Huisartsen Netwerk

Contactgegevens publiek

Julius Huisartsen Netwerk
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Website: Julius Huisartsen Netwerk

 

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Onderzoekers van onderzoeksinstituten en zorginstellingen
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Wetenschappelijke publicaties