Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank

Algemeen

Naam
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank
Afkorting
PHARMO - HA
Beschrijving

Het PHARMO Datanetwerk is een netwerk van databanken met geanonimiseerde gegevens afkomstig van diverse zorgprofessionals, waaronder huisartsen, openbare- en ziekenhuisapotheken, klinische laboratoria en ziekenhuizen. Daarnaast worden gegevens van bestaande databronnen en registraties zoals de kanker-, pathologie- en perinatale registratie gebruikt. Deze verschillende databronnen worden op patiëntniveau aan elkaar gekoppeld. Op deze manier wordt een breed beeld van een patiënt verkregen en kan bijvoorbeeld geneesmiddelgebruik worden gerelateerd aan labwaarden en ziekenhuisopnamen.  

In het PHARMO Datanetwerk zitten meer dan 4 miljoen inwoners van Nederland die gemiddeld 10 jaar gevolgd kunnen worden. De periode waarover gegevens beschikbaar zijn, het dekkingsgebied en de overlap tussen de diverse databronnen verschilt.  

De Huisartsen Databank bevat gegevens vanaf 2002 over diagnoses, symptomen, labwaarden, verwijzingen en uitgeschreven recepten zoals door huisartsen genoteerd in de elektronische patiëntendossiers. In 2016 leverden 1.653 huisartsen, van 786 huisartsenpraktijken, data aan voor PHARMO’s Huisartsen Databank; een dekkingsgebied van 3.2 miljoen inwoners.

Gebruiksdoel

Het PHARMO Instituut is een onafhankelijk onderzoeksbureau en voert, in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen, al meer dan 15 jaar farmaco-epidemiologisch onderzoek uit naar het gebruik en de effecten van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk (real world). Onderzoek met real world data is, naast klinische trials, essentieel om de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen in kaart te brengen en vergroot het inzicht in de behandeling van patiënten ten einde de zorg voor patiënten te kunnen verbeteren. Het farmaco-epidemiologisch onderzoek richt zich onder andere op het gebruik, de veiligheid en de effectiviteit van geneesmiddelen en het ziektebeloop (waaronder zorggebruik) van patiënten met een bepaalde aandoening of bepaald type behandeling.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

PHARMO Instituut
van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
Telefoon: 030 744 0800
E-mail: pharmo@pharmo.nl
Website Pharmo Institute

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Actualisatiedatum
16-10-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
PHARMO Instituut
Belangrijkste financier(s)
PHARMO Instituut
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Via huisartsinformatiesysteem (HIS). Voor onderzoek wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens. Gegevens zijn afkomstig uit registratiegegevens van derden.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken (N= 786)

Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Diagnoses, symptomen, lab waarden, verwijzingen en uitgeschreven recepten.

Aanvullende informatie over de gegevensbron:

De Huisartsen Databank kan op patiëntniveau aan andere databronnen van het PHARMO Datanetwerk gekoppeld worden. Op deze manier kan een breed beeld van de patiënt verkregen worden. De andere databronnen zijn:

 • Openbare apotheken
 • Ziekenhuisapotheken
 • Klinische laboratoria
 • Ziekenhuizen
 • Kankerregistratie
 • Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
 • Perinatale registratie

Andere gegevensbronnen gerelateerd aan deze gegevensbron:

 • Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank, PHARMO - OAPO, beide gegevensbronnen maken deel uit van het PHARMO Datanetwerk. Ze kunnen aan elkaar en aan andere databanken gekoppeld worden.
 • Stichting Dutch Hospital Data (DHD), kan gekoppeld worden.
 • Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA), kan op projectbasis gekoppeld worden.
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), kan op projectbasis gekoppeld worden.
 • Perinatale Registratie Nederland (stichting PRN), kan op projectbasis gekoppeld worden.
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 In 2016 leverden 1.653 huisartsen, van 786 huisartsenpraktijken, data aan voor PHARMO’s Huisartsen Databank; een dekkingsgebied van 3.2 miljoen inwoners. 19%
2018 In 2018 leverden 1.342 huisartsen, van 772 huisartsenpraktijken, data aan voor PHARMO’s Huisartsen Databank.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Zie de website voor informatie aanvraag data. De gegevensaanvraag en het studieprotocol worden getoetst aan de criteria die het PHARMO Instituut N.V. hanteert voor gebruik van de PHARMO databanken door derden en zullen worden voorgelegd aan de Compliance Commissie. 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website van het Pharmo instituut.

Contactgegevens publiek

PHARMO Instituut
van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
Telefoon: 030 744 0800
E-mail: pharmo@pharmo.nl
Website Pharmo Institute

Beschikbare publicaties

Rapportages op basis van de onderzoeksgegevens, zie de website van het Pharmo instituut.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Voor het codeboek
zie de link naar
het Pharmo codeboek met variabelen databanknetwerk: versie september 2016.