Vraag Aanbod Analyse Monitor huisartsenzorg

Algemeen

Naam
Vraag Aanbod Analyse Monitor huisartsenzorg
Afkorting
VAAM
Beschrijving

De VAAM toont de geschatte vraag naar huisartsenzorg tot op postcodeniveau en wordt berekend op basis van de lokale bevolkingssamenstelling vanuit de ROS-wijkscan beschikaar over 2016.

Zou mogelijkerwijs ingezet kunnen worden om inzicht te krijgen in risicogroepen, en zorggedrag.

Gebruiksdoel

Partijen in de zorg en het sociaal domein ondersteunen bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

vaam@nivel.nl

Beheerder gegevensbron
 • Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF)
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
27-03-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Sociaaleconomische factoren
Gekoppelde trefwoorden
 • Bevolkingssamenstelling
 • Huishoudenssamenstelling
 • Sociaal Econimische Status
 • Zorgaanbod
 • Zorgvraag
Geografische dekking
Nederland; gemeenten; wijken/postcode niveau
Methode van gegevensverzameling
Openbare deel van ROS-wijkscan. Hierin wordt onder andere gebruik gemaakt van de leefbaarheidsmonitor, de GGD monitor en een leefstijlenmodel (BSR)
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Vraag Aanbod Analyse Monitor huisartsenzorg

Contactgegevens publiek

vaam@nivel.nl