Wegwijzer naar gegevensbronnen over COVID-19

coronavirus Op deze website vindt u een overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan het coronavirus en het bijbehorende ziektebeeld COVID-19. Van elke bron is een beschrijving opgenomen, en waar van toepassing een verwijzing naar de dataset(s). Het RIVM heeft dit overzicht in opdracht van VWS gemaakt in het kader van de informatievoorziening rondom COVID-19. De website wordt regelmatig geactualiseerd.
Heeft u bronnen of datasets die een goede aanvulling zijn op dit overzicht? Dan horen we graag van u. We zijn te bereiken via databronnencovid19@rivm.nl. Meer informatie over het coronavirus vindt u op www.rivm.nl.

Voor aanvullende (medisch)onderzoek en infrastructuur initiatieven, gerelateerd aan COVID-19, verwijzen wij u ook graag door naar health-ri.nl.

Zoekcriteria
Naam Afkorting Beheerder gegevensbron
zorg-capaciteit.nl Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) , Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Ziekenhuizenbedchecker.nl (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen, Ziekenhuisbedchecken.nl
Worldometer worldometers.info
Waar staat je gemeente Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vraag Aanbod Analyse Monitor huisartsenzorg VAAM Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF), Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Virus Outbreak Data Network VODAN GO FAIR
Utrecht University - CoronaWatchNL CoronaWatchNL CoronaWatchNL, Universiteit van Utrecht (UU)
The large-scale, real-time, longitudinal tele-monitoring of COVID-19 symptoms study DOC-COV LUSCII, OLVG
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Sociale Impact van Fysieke Afstand onder Kwetsbare Populaties tijdens COVID-19 So-Iso Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
Rcovid-19 Egbert van der Haring
Radboud Universitair Medisch Centrum Family Medicine Network FaMe-net Stichting FaMe-net, bestaande uit de registrerende huisartsen
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Overview Coronavirus disease (COVID-19) EU: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Our World in Data - COVID-19 - Statistics and Research Our World in Data Our World in Data
OpenInfo.nl OpenInfo.nl
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Monitoring van de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Mobility Trends Reports Apple
Leefbaarometer Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijk coördinatiepunt coronapatiënten Erasmus MC
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Julius Huisartsen Netwerk JHN Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg Vektis C.V.
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Health Study Caribisch Nederland 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheid per wijk en buurt Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Genomic epidemiology of novel coronavirus Nextstrain
Farmacie Informatiesysteem FIS Vektis C.V.
European Data Portal COVID-19 European Data Portal
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS Vektis C.V.
De coronamonitor op platform ArbeidsmarktInZicht.nl Etil research group (Etil B.V.)
DBC Informatie Systeem DIS Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Datawetenschappers TU/e voorspellen groei coronabesmettingen per land TU Eindhoven
Database of publications on coronavirus disease (COVID-19) Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Database Academisch Huisartsennetwerk AMC AHA database Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
Covid-Analytics Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Google, lcps.nu, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
COVID-19 terminologie Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
COVID-19 Projections The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 The Allen Institute for AI
COVID-19 Coronavirus overview ECDC EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Coronavirus data EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Community Mobility Reports Google
COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking COVID-19 VB Academische werkplaats Sterker op eigen benen
COVID Spreading Rates TULP interactive
Covid Smart Graph Quant Base
COVID 19 Data Coalitie (verwacht) CDC19 Medworq
Coronavirus Disease Situation Dashboard Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Clinical Dataset for Artificial Intelligence Amsterdam UMC, Maastricht UMC
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus COVID-19 Global Cases Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
Coronavirus charts MacKuba Kuba Suder
Corona Locator Nederland CLN BD Dataplan
Corona in Nederland LCCN LekkerCryptisch
Corona in Kaart CiK Geodienst, Rijksuniversiteit Groningen
CBS Cijfers Coronacrisis Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
AlleCijfers.nl AlleCijfers.nl
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's - NL COVID-19 Hub NL COVID-19 Hub Esri Nederland
Actuele Covid-19 cijfers per gemeente, provincie, land en continent ValueCare
Actuele cijfers en trends covid19 in Nederland en wereldwijd Joshua Kuijvenhoven (Cegeka)
A real-time dashboard of clinical trials for COVID-19 covid-trials Cyrus Mehta, Edward Mills, Kristian Thorlund