Toegankelijkheid

Het RIVM besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, volgt het RIVM de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

De website Databronnencovid19.nl is vanwege de coronacrisis versneld gelanceerd. Dit heeft tot gevolg dat de website qua toegankelijkheid nog niet op alle punten volledig is. We werken eraan om dit de komende tijd aan te passen. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo volledig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is voortdurend in ontwikkeling.

Vragen, opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site kunt u mailen naar databronnencovid19@rivm.nl.